Prázdninový provoz

Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci. Přejeme vám krásné prázdniny, plné sluníčka a pohody. Provoz MŠ je uzavřen od 18.7 - 12.8.2022. Prázdninový provoz je od 1.7. - 15.7. a od 15.8.- 31.8, MŠ navštěvují v tuto dobu děti, jejichž zákonný zástupce odevzdal do 31.5.2022 Přihlášku na prázdninový provoz. Provoz se řídí Školním řádem ( omlouvání nepřítomnosti dětí,..).

Rozumím