Čtvrtek, 20. červen, svátek má Květa


ico-aktualitaO ŠKOLE

O ŠKOLE


Název organizace: Mateřská škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
Adresa: Školní 706, 687 62 Dolní Němčí
Právní forma: Příspěvková organizace
E-mail: msdolnemci@uhedu.cz
Web. stránky: www.msdolninemci.cz
Telefon: 572 648 734, 605 506 039
Číslo účtu: 181467899/0300
ID datové schránky: hvycj8u
Zřizovatel: Obec Dolní Němčí
Adresa zřizovatele: Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí
Telefon zřizovatele: 572 648 721
Starosta: Ing. František Hajdůch
Právní subjekt: od 1. 1. 2003
IČO: 75022109
Ředitelka: Veronika Dufková
Zástupkyně řed.: Bc. Blanka Nováková
Datum zařazení do sítě škol: 20. 3. 2003
Typ: celodenní provoz
Provozní doba: 6.30 – 16.00 hodin

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET pro rok 2025–2027
Rozpočet na rok 2024

Historie a charakteristika školy


Provoz mateřské školy byl zahájen 12. září 1981 v nově postavené dvoupodlažní budově v blízkosti základní školy. Od 1. ledna 2003 se usnesením zastupitelstva obce Dolní Němčí naše mateřská škola stala
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU, zřizovatelem mateřské školy je obec Dolní Němčí.

Ředitelkou byla od zahájení provozu až do 30. 6. 1997 Marie Kocábová.
Od 1. 7. 1997 do 30. 7. 2018 byla ředitelkou mateřské školy Eva Kadlčková.
Od 1. 8. 2018, na základě konkurzního řízení, byla do funkce jmenována Veronika Dufková.

Naše mateřská škola je jedinou MŠ v obci. Obklopuje ji velká rozlehlá zahrada, která dětem poskytuje celoročně dostatek prostoru jak pro hry a pohybové aktivity, tak i pro nejrůznější vzdělávání a kulturní či sportovní akce. Děti mají k dispozici dvě pískoviště, dřevěné věže se skluzavkami, kolotoč, houpadla, prvky pro rozvoj obratnosti, prostor pro míčové hry, dřevěnou maringotku a tabule k volnému kreslení. Každá třída má vlastní záhonek, kde děti pěstují zeleninu, společně se starají o bylinky a ovocné keře. Součástí zahrady je zastřešená pergola, která umožňuje aktivity i v době nepříznivého počasí. Na zahradě je spousta vzrostlých stromů, které v létě poskytují dětem příjemný stín a během celého roku i úkryt pro Kalouse ušaté, kterým se u nás moc líbí.

V průběhu trvání MŠ a v rámci zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání probíhaly různé opravné a údržbové práce. Díky sponzorským příspěvkům z řad místních podnikatelů a vstřícnosti a dobré spolupráci s obcí se postupně změnilo vybavení MŠ. Ve třídách je nový nábytek, hrací a pracovní kouty, stoly, židličky, spousta stavebnic, her, didaktických pomůcek i sportovního náčiní. Získali jsme školský grant z Nadace Děti - kultura - sport Ivo Valenty k zakoupení relaxačního bazénu jak pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i pro ostatní děti pro relaxaci a rozvoj hrubé motoriky. Byla provedena výměna osvětlení, podlahové krytiny v celé budově, modernizace sauny. Ve školním roce 2008-2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy. Na základě mimořádných dotací z fondu EU za spoluúčasti zřizovatele obce Dolní Němčí byla provedena kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení budovy s novou fasádou. Naše mateřská škola tak dostala novou „barevnou tvář“. V rámci dotací na obnovu komunitního centra obce byly provedeny také opravy komunikací a terénu ve vrchní části školní zahrady. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i pro zaměstnance.

Součástí mateřské školy je tělocvična a sauna, kterou s dětmi využíváme v zimních měsících. Děti mají možnost navštěvovat kroužek hudebně pohybový, keramický, křesťanský, grafomotoriku a logopedickou prevenci. Děti s povinnou předškolní docházkou se zúčastňují plaveckého výcviku pod vedením lektorů základní školy. Tento kroužek se uskutečňuje v bazénu ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.

V současné době nabízíme předškolní vzdělávání v 5 třídách s celodenním provozem. Čtyři třídy jsou běžného typu, jsou naplňovány do počtu 28 dětí, kde jsou děti zařazovány dle věku. Jedna třída je logopedická pro děti ve věku 3 – 7 let, zde je snížený počet dětí, třída je naplňována do počtu 14 dětí. Do této třídy jsou zařazovány děti i z blízkého okolí na základě doporučení SPC Uh. Hradiště pro vady řeči. Logopedická třída funguje v naší MŠ od roku 2005 a pracují v ní učitelky s logopedickým vzděláním. Děti zde mají každodenní individuální logopedickou péči.

1. Třída Berušky
2. Třída Sluníčka
3. Třída Motýlci
4. Třída Koťátka – logopedická třída
5. Třída Kuřátka

V mateřské škole působí kvalifikovaný pedagogický personál složený ze 7 učitelek se středoškolským vzděláním, 3 učitelek s vysokoškolským vzděláním a čtyř správních zaměstnanců.