Sobota, 15. prosinec, svátek má Radana

BERUŠKY

 1.třída - „Berušky“ – zaměření vzdělávací činnosti

  • Adaptační program, pozvolné přivykání na učitelku a nové prostředí.
  • Respektování individuálních potřeb dítěte.
  • Rozvoj řeči a komunikačních schopností.
  • Podpora rozvoje pohybových a motorických dovedností a schopností hrou a prožitkovými činnostmi.
  • Prvky sebeobsluhy a hygieny.
  • Prvky sociální a estetické.
  • Environmentální výchova.
  • Taneční kroužek.
  • Saunování.
Třidní učitelky: Dana Talská, Mgr. Martina Kulíková
Asistent pedagoga: chůva - Martina Bartošová

Besídka ke Dni matek - Sluníčka.
Návštěva knihovny.
Divadlo Šikulka - etické pohádky.
Školka cup 2017.
Exkurze na myslivecké chatě.
Vystoupení tanečního kroužku v charitním domě.

zpět nahoru