Sobota, 20. červenec, svátek má Ilja


KOŤÁTKA

4. logopedická třída – "Koťátka" – zaměření vzdělávací činnosti

  • Třída se nachází ve druhém podlaží, součástí je logopedický kabinet.
  • Skupinová integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (par.16, odst. 9, zákon č. 561/2004 Sb, Školský zákon), kde mají děti v malé skupině do 14 dětí zajištěnu  speciální odbornou péči v oblasti rozvoje řeči ( případně i v jiných oblastech).
  • Věkové složení dětí 3 – 7 let.
  • Předškolní vzdělávání dle RVP PV – rozvoj cílových kompetencí předškoláka.
  • Individualizace vzdělávacího procesu.
  • Individuální denní logopedická péče pod vedením logopedického pracovníka – speciálního pedagoga, rozvoj komunikačních schopností ve všech jazykových rovinách řeči.
  • Kolektivní logopedická péče ve třídě - zaměřena na oromotoriku, dechová cvičení.
  • Spolupráce s SPC Uh.Hradiště pro vady řeči.
  • Zájmové nadstandartní aktivity - kroužek grafomotoriky Metoda dobrého staru, taneční kroužek, křesťanská výchova, předplavecký výcvik.

 Jak pomoci dítěti rozvíjet jeho řeč

Třidní učitelky: Dana Talská
Asistent pedagoga: Marie Skypalová
Logopedický pracovník - speciální pedagog: Bc. Nováková Blanka