Sobota, 15. prosinec, svátek má Radana

KOŤÁTKA

4.logopedická třída - „Koťátka" – zaměření vzdělávací činnosti

  • Individuální denní logopedická péče pod vedením logopedického pracovníka - speciálního pedagoga.
  • Předškolní program - rozvoj cílových kompetencí  předškoláka.
  • Rozvoj komunikačních schopností, zájem o knihy a písmena.
  • Posilování rozvoje pohybových a motorických schopností  se zaměřením na  grafomotoriku a správný úchop tužky.
  • Prvky sociální, estetické.
  • Environmentální výchova.
  • Saunování, plavání pro předškoláky
  • Zájmové aktivity - keramika, taneční kroužek, grafomotorika, křesťanská výchova, flétnička, pokusy s myškou Žofkou, fotbálek.
  • Vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Třidní učitelky: Pochylá Lenka
Logopedický pracovník - speciální pedagog: Bc. Nováková Blanka

Mikulášská nadílka v MŠ.
Exotická zvířata - přednáška v základní škole.
Rozloučení s předškoláky
Výlet do ZOO Lešná - Motýlci.
Vesnice roku 2018
Archeoskanzen Modrá.

zpět nahoru