Pondělí, 14. říjen, svátek má Agáta

KOŤÁTKA

4.logopedická třída - „Koťátka" – zaměření vzdělávací činnosti

  • Třída se nachází ve druhém podlaží, součástí je logopedický kabinet.
  • Skupinová integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (par.16, odst. 9, zákon č. 561/2004 Sb, Školský zákon), kde mají děti v malé skupině do 14 dětí zajištěnu  speciální odbornou péči v oblasti rozvoje řeči ( případně i v jiných oblastech).
  • Věkové složení dětí 3 - 7 let.
  • Předškolní vzdělávání dle RVP PV - rozvoj cílových kompetencí předškoláka.
  • Individualizace vzdělávacího procesu.
  • Individuální denní logopedická péče pod vedením logopedického pracovníka - speciálního pedagoga, rozvoj komunikačních schopností ve všech jazykových rovinách řeči.
  • Kolektivní logopedická péče ve třídě - zaměřena na oromotoriku, dechová cvičení.
  • Spolupráce s SPC Uh.Hradiště pro vady řeči.
  • Zájmové nadstandartní aktivity - kroužek grafomotoriky Metoda dobrého staru, keramika, taneční kroužek, křesťanská výchova, moderní tanec, saunování, předplavecký výcvik.
Třidní učitelky: Pochylá Lenka
Logopedický pracovník - speciální pedagog: Bc. Nováková Blanka

Motýlci - ranní hry
divadlo Šikulka
Návštěva u zahrádkářů - berušky
Koťátka - tvoříme, malujeme
Vítáme nové "berušky"
Pasování na školáky 2. část

zpět nahoru