Pondělí, 15. srpen, svátek má Hana

KUŘÁTKA

5. Třída  - " Kuřátka "  -   zaměření vzdělávací činnosti -

 •  Adaptace dětí na nové prostředí mateřské školy.
 • Bezpečné odpoutání od rodičů na určitou dobu.
 • Navazování sociálních vztahů s vrstevníky i dospělými.
 • Respektování individuálních potřeb dítěte.
 • Vytváření zdravých životních návyků ( sebeobslužné činnosti, základní hygienické návyky, apod.)
 • Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností.
 • Rozvoj základních sociálních návyků při komunikaci s vrstevníky i dospělými.
 • Podpora rozvoje pohybových a motorických dovedností a schopnosti hrou a prožitkovými činnostmi.
 • Prvky estetické a sociální.
 • Environmentální výchova.
 • Nadstandartní aktivity - saunování.
Třidní učitelky: Bc. Hájíčková Romana, Mgr. Kulíková Martina