Sobota, 15. prosinec, svátek má Radana

SLUNÍČKA

2.třída - „Sluníčka“ - zaměření vzdělávací činnosti

  • Posilování rozvoje pohybových a motorických schopností a dovedností se zaměřením na grafomotoriku a správný úchop  tužky.
  • Rozvoj řeči a komunikačních schopností, zájem o písmena  a knihy.
  • Rozvoj sociálních vztahů a přirozené komunikace ve  skupině.
  • Environmentální výchova.
  • Logopedická prevence.
  • Saunování.
  • Taneční kroužek, křesťanská výchova, angličtina hrou, pokusy s myškou Žofkou, flétnička, fotbálek
Třidní učitelky: Veronika Dufková, ředitelka, Zdeňka Trtková

Den dětí a opékání špekáčků na zahradě.
Hry ve třídě sluníček.
Návštěva štěňátek ve třídě koťátek.
Výlet do Hostětína - třída sluníčka a koťátka.
Mikulášská nadílka
Besídka ke dni matek - Motýlci

zpět nahoru