Čtvrtek, 22. srpen, svátek má Bohuslav

SLUNÍČKA

2.třída - „Sluníčka“ - zaměření vzdělávací činnosti

  • Rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, tělesné zdatnosti.
  • Rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vedení ke zdravým životním návykům a postojům.
  • Podporování duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, myšlenkových operací, představivosti a fantazie.
  • Posilování a podporování utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, rozvíjení sociálních vztahů a přirozené komunikace ve skupině.
  • Environmentální výchova.
  • Logopedická prevence.
  • Uvedení dětí do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění.
  • Podporování elementárního povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy.
  • Zájmové nadstandartní aktivity - taneční kroužek, křesťanská výchova, kroužek anglického jazyka, moderní tanec, saunování.
Třidní učitelky: Veronika Dufková, ředitelka, Zdeňka Trtková

Pasování na školáky 2. část
Pasování na školáky 1. část
Hledání pokladu - motýlci
Výlet do Vizovic - 2. část
Výlet do Vizovic - 1. část
Divadlo v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

zpět nahoru