Čtvrtek, 20. červen, svátek má Květa


SLUNÍČKA

2. třída – "Sluníčka" – zaměření vzdělávací činnosti

  • Rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, tělesné zdatnosti.
  • Rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vedení ke zdravým životním návykům a postojům.
  • Podporování duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, myšlenkových operací, představivosti a fantazie.
  • Posilování a podporování utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, rozvíjení sociálních vztahů a přirozené komunikace ve skupině.
  • Environmentální výchova.
  • Logopedická prevence.
  • Uvedení dětí do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění.
  • Podporování elementárního povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy.
  • Zájmové nadstandartní aktivity - taneční kroužek, křesťanská výchova.
Třidní učitelky: Veronika Dufková, ředitelka, Bc. Romana Hájíčková