Pátek, 27. listopad, svátek má Xenie

Aktuality:


Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, žádáme Vás o důsledné dodržování Závazných pokynů k nástupu dětí do MŠ 1.9.2020 ( naleznete je v této části webových stránek níže) a hygienických pravidel.DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VOĎTE JEN ZDRAVÉ DĚTI !!!

Návrh rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého rozpočtu pro rok 2021 - 2024

Návrh rozpočtu pro rok 2021 a střednědobého rozpočtu pro rok 2021 - 2024

 / Přidáno: 27. 11. 2020
Přidáno: 27. 11. 2020

Závazné pokyny k nástupu dětí do MŠ

Závazné pokyny k nástupu dětí do MŠ

 / Přidáno: 5. 11. 2020
Přidáno: 5. 11. 2020

Postup při žádosti o ošetřovné

Postup při žádosti o ošetřovné

 / Přidáno: 30. 10. 2020
Přidáno: 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

podle nové právní úpravy se ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc,

tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Nově nepotřebujete potvrzení od školy o jejím uzavření. Stačí nahlásit svému zaměstnavateli,

že nastupujete na ošetřovné. Žádost vyplňuje rodič elektronicky.

 

ČSSZ vydala nový formulář, který je zveřejněn na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu.

Více informací zde :    https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V tomto odkazu najdete formulář pro vyplnění.

 

 


Informace k používání čipů a karet pro vstup do budovy MŠ

Informace k používání čipů a karet pro vstup do budovy MŠ

 / Přidáno: 28. 11. 2018
Přidáno: 28. 11. 2018

Mateřská škola je v průběhu celého dne uzamčena, pro vstup použijte čip / kartu. Čtečka pro čip či kartu se nachází u brány z boku zvonku, u vchodu je umístěna pod zvonky.

Vstoupit do budovy MŠ prostřednictvím čipu / karty je umožněno v době od :

6.30 - 8.00

12.00 - 12.30

14.45 - 16.00

V jiném časovém úseku ( i v případě, že nemáte kartu či čip) prosím zvoňte na zvonek třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě. Identifikujte se svým jménem, paní učitelka Vás vpustí do budovy.

 Žádáme všechny rodiče, aby v zájmu bezpečnosti svého dítěte zavírali při vstupu i odchodu z MŠ hlavní dveře do budovy i bránu na zahradu!!!